A kompetens

Sedan 30 år tillbaka har vi arbetat med stort intresse och engagemang för affärsutveckling och entreprenörskap. Vägen till Bjärehalvön har gått via Stockholm och Sundsvall och genom åren har vi samlat erfarenheter från olika branscher och många olika förutsättningar. En återkommande faktor genom åren är de ständigt nöjda och lojala kunderna.

Idag återfinns våra kunder över hela landet och i vitt spridda branscher.  Att våra kunder återfinns över hela landet ser vi som en kvittens på uppskattning! Idag finns kompetensen inom olika områden – ekonomi, redovisning, skatter, löneadministration och marknadskommunikation.
Det är A-Kompetens!

Vi arbetar med BL Administration, ett datasystem som de fyra senaste åren vunnit Sveriges Redovisningskonsulters Förbunds (SRF) årliga användarenkät.

Vi är medlemmar i